Over KonICT

KonICT houdt zich sinds 1998 bezig met aspecten van leren, kennis, en nieuwe media binnen kennis intensieve organisaties. 
 
We ontwikkelen en gebruiken innovatieve technologieën, instrumenten, methoden, kennis en inzichten. We zorgen voor meerwaarde gekoppeld aan eenvoud en praktische haalbaarheid.
Wij kennen de betekenis van actieve kennis. Het gaat om mensen. Hun kennis, ervaring, vaardigheden en inzichten zijn cruciaal voor het succes van de organisatie. 
ICT kan daarin het verschil uitmaken. De mogelijkheden zijn groot, de praktijk weerbarstig. Naast mogelijkheden, kennen we de beperkingen. We kennen de kosten, inclusief de verborgen kosten. We kennen de factoren die het verschil uitmaken tussen falen en succes. We werken met kennis van zaken.

Waar gerenommeerde software pakketten ophouden bij het aanbieden van een social media platform leveren wij daarnaast Knowledge Management functionaliteit. zoals bv. profiel gestuurde taak en leer ondersteuning, modules voor prestatie tracking en HR-Development, proces management en het opzetten van geïntegreerde management systemen.

Binnen onze leeromgevingen staan de persoon en de kennis centraal. In het bedrijfsleven resulteert dit in mogelijkheden voor on-the-job-learning, in het onderwijs in praktische invulling voor concepten als competentie gericht leren.

Al met al kunnen we stellen dat onze on-line kennis applicaties de enige zijn die Kennis Management in de ware zin van het woord realiseert met als uiteindelijke doel: continue verbetering en innovatie.
 
Als laatste onderscheid met de competitie is ons prijsniveau. Doordat we geen licentie kosten voor het gebruik van de software gebruiken zijn wij in vrijwel alle gevallen veel goedkoper als onze competitie.
Up Back